Guangming Online> Odd

Chorus performance of She ethnic group held in E China's Hangzhou

CHINA-HANGZHOU-CHORUS PERFORMANCE (CN)

A chorus performance of She ethnic group is held at the music hall of Zhejiang Conservatory of Music in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Oct. 18, 2017. (Xinhua/Huang Zongzhi)

[ Editor: meng ]