Guangming Online> Life

Riverside concert held in Shaoxing City, E China's Zhejiang

CHINA-ZHEJIANG-SHAOXING-CONCERT (CN)

A concert is held by the Ruoye River on the foot of the Kuaiji Mountain in Shaoxing City, east China's Zhejiang Province, Nov. 9, 2017. (Xinhua/Weng Xinyang)

[ Editor: zyq ]