Guangming Online> Pet

Golden monkeys seen in central China's Shennongjia

#CHINA-HUBEI-SHENNONGJIA-GOLDEN MONKEY (CN)

Golden monkeys are seen in the woods at Dalongtan Golden Monkey Research Center in Shennongjia, central China's Hubei Province, Nov. 12, 2017. (Xinhua/Huang Xiaohai)

[ Editor: Zhang Zhou ]