Guangming Online> Life

People help stranded humpback whale in E China's Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-QIDONG-STRANDED WHALE (CN)

People help a humpback whale stranded at the beach in Qidong City, east China's Jiangsu Province, Nov. 13, 2017. The whale returned to the sea when the high tide came Monday afternoon. (Xinhua/Xu Congjun)

[ Editor: Zhang Zhou ]