Guangming Online> Odd

In pics: crab cultivation in east China's Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-HONGZE LAKE-CRABS (CN)

Cultivators Yu Gang (L) and Liu Li check crabs on the Hongze Lake in Xuyi County of Huai'an City, east China's Jiangsu Province, Nov. 14, 2017. (Xinhua/Zhou Haijun)

[ Editor: meng ]