Guangming Online> Life

Scenery of Yala mountain in SW China's Sichuan

CHINA-SICHUAN-YALA MOUNTAIN-SCENERY (CN)

Photo taken on Nov. 14, 2017 shows the lakes at the foot of Yala mountain in Tibetan Autonomous Prefecture of Garze in southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)

[ Editor: zyq ]