Guangming Online> Life

Scenery of Langshan mountain scenic spot in China's Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-LANGSHAN MOUNTAIN (CN)

Photo taken on Dec. 1, 2017 shows the scenery of Langshan mountain scenic spot in Nantong, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Xu Congjun)

[ Editor: zyq ]