Guangming Online> China

2017 Fortune Global Forum to be held in China's Guangzhou

CHINA-GUANGDONG-GUANGZHOU-FORTUNE GLOBAL FORUM (CN)

Photo taken on Dec. 1, 2017 shows the night view of Guangzhou, south China's Guangdong Province. The 2017 Fortune Global Forum will be held in Guangzhou from Dec. 6 to 8. (Xinhua/Liu Dawei)

[ Editor: Zhang Zhou ]