Guangming Online> Life

Farmers harvest lotus roots in E China

CHINA-SHANDONG-LOTUS ROOT (CN)

Farmers harvest lotus roots at Maojia Village of Gaoqing County, east China's Shandong Province, Dec. 6, 2017. (Xinhua/Zhu Zheng)

[ Editor: Zhang Zhou ]