Guangming Online> Pet

Bird catches fish, rests on lotus in Beijing

Bird catches fish, rests on lotus in Beijing

A bird catches a fish in Changziying Town of Beijing, capital of China, Dec. 26, 2017. (Xinhua/Liu Xianguo)

[ Editor: Zhang Zhou ]