Guangming Online> China

More than 500 buses in E China ready to be exported to Africa

#CHINA-JIANGSU-AUTOMOBILE-EXPORT(CN)

Buses are ready to be exported at the Lianyungang Port in Lianyungang City, east China's Jiangsu Province, Jan. 2, 2018. More than 500 buses at the Lianyungang Port were ready to be exported to Africa. (Xinhua/Wang Jianmin)

[ Editor: Zhang Zhou ]