Guangming Online> China

Happy time of "Left-behind children" in south China's Guangxi

#CHINA-GUANGXI-LEFT BEHIND CHILDREN (CN)

"Left-behind children" from rural areas attend the music class with their counterparts at Jingxing Elementary School in Liuzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Jan. 4, 2018. (Xinhua/Li Hanchi)

[ Editor: Zhang Zhou ]