Guangming Online> Odd

Scenery of Jingxingyan scenic spot in east China

#CHINA-ZHEJIANG-XIANJU-SCENERY (CN)

Photo taken on Jan. 7, 2018 shows scenery of the Jingxingyan scenic spot in Xianju County of Taizhou, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Wang Huabin)

[ Editor: meng ]