Guangming Online> China

Snowfall scenery of Enshi Gorge in central China

#CHINA-HUBEI-ENSHI-SNOW SCENERY (CN)

Photo taken on Jan. 8, 2017 shows the scenery of the Enshi Gorge after a snowfall in Enshi, central China's Hubei Province. (Xinhua/Yang Shunpi)

[ Editor: Zhang Zhou ]