Guangming Online> Picture

Sea clouds seen over Miao village in SW China

#CHINA-GUIZHOU-MIAO VILLAGE-SCENERY (CN)

Photo taken on Jan. 9, 2018 shows sea of clouds over a mountain road at a Miao village in Jianhe County, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Wenbin)

[ Editor: WPY ]