Guangming Online> Life

In pics: winter fishing at E China's Xiandeng Lake

#CHINA-JIANGSU-WINTER FISHING (CN)

People catch fish at Xiandeng Lake during winter fishing in Xuyi County, east China's Jiangsu Province, Jan. 10, 2018. (Xinhua/Zhou Haijun)

[ Editor: zyq ]