Guangming Online> Editor’s Pick

China's intangible cultural heritage: folk song of Buyi ehnic group

#CHINA-GUIZHOU-FOLK CULTURE (CN)

Villager of Buyi ethnic group sing a traditional Buyi folk song in Huishui County, Qiannan Buyi and Miao Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province, Jan. 12, 2018. The folk song of Buyi ehnic group was listed as China's intangible cultural heritage. As origin of the song, Huishui has become an attractive tourist site. (Xinhua/Yang Chengli)

[ Editor: meng ]