Guangming Online> Life

1st panda cub born in France "Yuan Meng" debuts with public

FRANCE-SAINT-AIGNAN-ZOOPARC DE BEAUVAL-PANDA BABY-YUAN MENG

Photo taken on Jan. 13, 2018 shows the panda baby "Yuan Meng" in Zooparc de Beauval, Saint-Aigan, France. The first panda cub born in France "Yuan Meng" debuts with the public on Saturday morning. (Xinhua/Chen Yichen)

[ Editor: Zhang Zhou ]