Guangming Online> China

Trips on train from southeast China's Fuzhou to Beijing

CHINA-FUJIAN-TRAIN K46 (CN)

Attendant Li Qing (R) and Wang Chenjia (C) check ticket as a passenger boards the train K46 from southeast China's Fuzhou to capital city Beijing, Feb. 8, 2018. Train K46 was the first train running from southeast China's Fujian Province to Beijing when it began operation 52 years ago. A single trip of train K46 takes nearly 36 hours. (Xinhua/Lin Shanchuan)

[ Editor: Zhang Zhou ]