Guangming Online> Picture

Penguins in Tang Suit show on Harbin Central Street

CHINA-HARBIN-PENGUIN-STREET(CN)

Penguins in Tang Suit from Harbin Polarland walk on the Harbin Central Street, northeast China's Heilongjiang Province, Feb. 10, 2018.(Xinhua/Wang Jianwei)

[ Editor: meng ]