Guangming Online> Picture

Cheongsam show held to celebrate upcoming Int'l Women's Day in Zhejiang

#CHINA-HANGZHOU-INTERNATIONAL WOMEN’S DAY-CELEBRATIONS (CN)

Female workers participate in a cheongsam show to celebrate the upcoming International Women's Day at Hangzhou Worker's Cultural Palace in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, March 7, 2018. (Xinhua/Shi Jianxue)

[ Editor: meng ]