Guangming Online> Life

Night scenery of Three Gorges Dam on Yangtze River in China's Hubei

#CHINA-YICHANG-THREE GORGES-SCENERY(CN)

Photo taken on March 10, 2018 shows the night scenery of the Three Gorges Dam on the Yangtze River, central China's Hubei Province. (Xinhua/Zheng Jiayu)

[ Editor: Zhang Zhou ]