Guangming Online> Life

Tourists view plum blossoms in China's Chongqing

CHINA-CHONGQING-PLUM BLOSSOMS (CN)

Tourists view plum blossoms at Shangmatai Village of Chengjiang Township, southwest China's Chongqing Municipality, March 11, 2018. (Xinhua/Wang Quanchao)

[ Editor: zyq ]