Guangming Online> Life

Peach flowers bloom in east China's Jiangxi

#CHINA-SPRING VIEWS (CN)

Peach flowers bloom at Wanshi Village of Xinyu City, east China's Jiangxi Province, March 14, 2018. (Xinhua/Zhao Chunliang)

[ Editor: Zhang Zhou ]