Guangming Online> Picture

Scenery of Altun Mountains National Nature Reserve in Xinjiang

A herd of kiangs (Equus kiang) gallop in the Altun Mountains National Nature Reserve in northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, April 1, 2018. (Xinhua/Jiang Wenyao)

[ Editor: Zhang Zhou ]