Guangming Online> Life

Scenery of tulips at park in Changchun City, China's Jilin

Tourists view tulips at a park in Changchun City, capital of northeast China's Jilin Province, May 7, 2018. (Xinhua/Zhang Nan)

[ Editor: Zhang Zhou ]