Guangming Online> Life

Zhangzhou: a livable city in southeast China

Photo taken on May 12, 2018 shows a view of the newly-built Nanshan ecological park in Zhangzhou, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Jiang Kehong)

[ Editor: Zhang Zhou ]