Guangming Online> Sports

Highlights of IFSC Climbing World Cup in Tai'an, E China's Shandong

Anouck Jaubert of France celebrates after the women's speed match of IFSC Climbing World Cup in Tai'an, east China's Shandong Province, May 13, 2018. (Xinhua/Zhu Zheng)

[ Editor: Zhang Zhou ]