Guangming Online> Life

Scenery of Lijiang River in Guilin, south China's Guangxi

Tourists enjoy the scenery of the Lijiang River in Guilin, a famous tourist destination in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, May 13, 2018. (Xinhua/Wang Zichuang)

[ Editor: zyq ]