Guangming Online> Culture

Painters create works at scenic spot in E China’s Jiangsu

美术下乡 “油画”盱眙

Photo taken on June 3, 2018 shows a painter painting at a scenic spot in Xuyi County, east China’s Jiangsu Province. (Photo by Yan Huaifeng/ Guangming Picture)

[ Editor: Zhang Zhou ]