Guangming Online> Life

Harvesters reap wheat in N China's Hebei

Harvesters reap wheat at a farm in Xichen Village of Jiangwucheng Township in Cixian County, north China's Hebei Province, June 5, 2018. (Xinhua/Wang Xiao)

[ Editor: Zhang Zhou ]