Guangming Online> Life

Folk culture celebration held in Hemu Town, south China's Guangxi

An actress dances in celebration of folk culture in Hemu Town in Liuzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, June 7, 2018. (Xinhua/Long Tao)

[ Editor: zyq ]