Guangming Online> China

White dolphin seen in Sanniangwan sea area in S China

A Chinese white dolphin sports in the Sanniangwan sea area in Qinzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, June 10, 2018. (Xinhua/Zhou Hua)

[ Editor: Zhang Zhou ]