Guangming Online> China

Pavilion of 12th China Int'l Garden Expo under construction in Guangxi

CHINA-NANNING-GARDEN EXPO (CN)

A staff member works at the construction site of a pavilion of the 12th China (Nanning) International Garden Expo in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 5, 2018. The garden expo will be held in Nanning in December of 2018. (Xinhua/Lu Bo'an)

[ Editor: zyq ]