Guangming Online> Life

Many villages in Zhejiang built into tourist destinations

CHINA-ZHEJIANG-VILLAGES-TOURISM (CN)

Tourists visit Dipu Village, a AAA scenic area in Tonglu County, east China's Zhejiang Province, March 31, 2018. Many villages in Zhejiang have been built into tourist destinations in line with scenic areas. (Xinhua/Tan Jin)

[ Editor: Zhang Zhou ]