Guangming Online> Life

Lotus flowers attract tourists in C China's Henan

CHINA-ZHENGZHOU-LOTUS(CN)

Photo taken on July 9, 2018 shows a budding lotus flower in the rain on the Longhu Lake in Huaiyang County, central China's Henan Province. (Xinhua/Feng Dapeng)

[ Editor: Zhang Zhou ]