Guangming Online> Life

In pics: egrets at Hongze Lake wetland in E China's Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-WETLAND-EGRETS

Egrets are seen at the Hongze Lake wetland in Sihong County, east China's Jiangsu Province, July 11, 2018. (Xinhua/Xu Changliang)

[ Editor: zyq ]