Guangming Online> Life

Visitors enjoy mermaid show at aquarium in Guiyang, China's Guizhou

#CHINA-GUIYANG-AQUARIUM (CN)

Parents take their child to watch a "mermaid show" at an aquarium in Guiyang, capital of southwest China's Guizhou Province, July 30, 2018. (Xinhua/Zhang Hui)

[ Editor: Zhang Zhou ]