Guangming Online> Life

Fishing boats ready to fish after 3-month fishing ban in Fujian

CHINA-FUJIAN-FISHING (CN)In this aerial photo taken on Aug. 1, 2018, fishing boats depart for fishing in Xiangzhi Town in Shishi City, southeast China's Fujian Province. Fishing boats are ready to fish after the three-month fishing ban in Fujian. (Xinhua/Jiang Kehong)

[ Editor: Zhang Zhou ]