Guangming Online> China

Scenery of Beipanjiang river valley in China's Guizhou

CHINA-GUIZHOU-VALLEY-SCENERY (CN)

Photo taken on Aug. 7, 2018 shows the scenery of Beipanjiang river valley in Zhenfeng County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)

[ Editor: Zhang Zhou ]