Guangming Online> China

Spectacular scenery of Danxia landform in NW China's Gansu

CHINA-GANSU-DANXIA LANDFORM (CN)

Photo taken on Sept. 5, 2018 shows the scenery of Danxia landform in Zhangye City, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Wei Hai)

[ Editor: Zhang Zhou ]