Guangming Online> China

Autumn scenery along Yarlung Zangbo River in SW China's Tibet

CHINA-TIBET-SCENERY (CN)

Photo taken on Sept. 7, 2018 shows the autumn scenery along the Yarlung Zangbo River in southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Purbu Zhaxi)

[ Editor: Zhang Zhou ]