Guangming Online> China

Marigold harvested in SW China's Guizhou

#CHINA-GUIZHOU-MARIGOLD-HARVEST (CN)

Villagers harvest marigold in Zhongying Village, Hezhang County, southwest China's Guizhou Province, Sept. 9, 2018. (Xinhua/Yang Wenbin)

[ Editor: Zhang Zhou ]