Guangming Online> Life

In pics: sunrise over sea in east China's Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-SUNRISE(CN)

  Aerial photo taken on Sept. 9, 2018 shows the sunrise over the sea in Qidong City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Xu Congjun)

[ Editor: zyq ]