Guangming Online> Editor’s Pick

HK passengers queue to buy Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong high-speed railway tickets

CHINA-HONG KONG-HIGH-SPEED RAILWAY-TICKET (CN)

A passenger pays a ticket at the Hong Kong West Kowloon Station, in Hong Kong, south China, on Sept. 10, 2018. The Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong high-speed railway will officially start operation on Sept. 23. The sale of the tickets began on Monday. (Xinhua/Wang Shen)

[ Editor: Xueying ]