Guangming Online> China

In pics: rice fields in Yan'an, NW China's Shaanxi

In pics: rice fields in Yan'an, NW China's Shaanxi

Aerial photo taken on Sept. 12, 2018 shows rice fields at Nanniwan Village of Yan'an, northwest China's Shaanxi Province. (Xinhua/Liu Xiao)

[ Editor: Zhang Zhou ]