Guangming Online> China

Villagers air grain in south China's Guangxi

Villagers air grain in south China's Guangxi

Villagers air grain in Gaoxiu Village in Sanjiang Dong Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Sept. 13, 2018. (Xinhua/Wu Lianxun)

[ Editor: Zhang Zhou ]