Guangming Online> Life

Villagers air grain in south China's Guangxi

#CHINA-GUANGXI-SANJIANG-AGRICULTURE-GRAIN HARVEST (CN)

Villagers air grain in Gaoxiu Village in Sanjiang Dong Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Sept. 13, 2018. (Xinhua/Wu Lianxun)

[ Editor: zyq ]