Guangming Online> China

Wingsuit flying competition held in Zhangjiajie, C China's Hunan

#CHINA-HUNAN-ZHANGJIAJIE-WINGSUIT FLYING (CN)

A wingsuit flyer jumps from a high place to glide through the air during a wingsuit flying competition held at the Tianmen Mountain scenic spot in Zhangjiajie, central China's Hunan Province, Sept. 14, 2018. (Xinhua/Zhou Guoqiang)

[ Editor: Zhang Zhou ]