Guangming Online> Picture

In pics: rice field in Handan, N China's Hebei

CHINA-HEBEI-HANDAN-RICE FIELD (CN)

Aerial photo taken on Oct. 2, 2018 shows rice field in Shexian County of Handan, north China's Hebei Province. (Xinhua/Wang Xiao)

[ Editor: Zhang Zhou ]